İnce Sıva Nasıl Yapılır?

1.İnce sıva, kaba sıvanın iyice sertleşmesinden sonra ve kaba sıvayı bolca ıslatılarak vurulur.(İnce sıvanın dozajı kaba sıvadan kuvvetli olmamalarıdır.) Mala ile kabaca düzeltilen yüzey, parmak basıncına karşı kayacak derecede sertleştikten sonra bir yandan fırça ile sürekli su serpilirken, tirfil malası ile devamlı daireler çizilerek hiçbir çatlak,pürüz ve dalgalanma kalmayıncaya kadar perdah edilir ve en son olarak da bir sünger ile silinerek, sıva üzerindeki serbest kumlar düşürülür.(Pervazsız kasalarda çatlama yerine, saklayabilmek için ara kesite ince bir derz açılır.Özel istek ve gerek dışında ince sıvaya demir mala ile perdah yapılmaz,dekoratif sıvalara özel tariflerine göre uygulanır,tavan sıvalarında uzun mastar kullanılır.
2.İnce sıvadan önce tüm iskele duvardan ayrılmış, bütün gömme işleri tamamlanmış olmalıdır.(Kaba sıvadan sonra yapılan oyma ve delmeler önce kaba sıva ile tamir edilmeli; ince sıvadan sonra yapılanlara önce kaba sıva vurulmalı ve sertleştikten sonra ince tamir yapılıp, ek yeri kayboluncaya kadar özenle perdah edilmelidir.
3.İçerde önlem alma durumu hariç, dışarıda hiçbir zaman don havalarda sıva yapılmaz. Ayrıca dış ince sıvalar şiddetli güneşli ve fazla rüzgârlı havalarda yapılmamalıdır. Güneşin çekildiği yüzeylerde çalışılmalı, çabuk kurumadan korunmalı ve nemli tutulmalıdır.
4.Dilatasyonlar sıva ile değil, yapı kimyasalları kullanmak suretiyle aralık bırakılmalıdır.
5.Düzgünlük kontrolü: 20 cm lik bir cetvel sıva yüzeyinde her doğrultuda hareket ettirildiğinde, cetvelin herhangi durumunda girinti ve çıkıntılar arasındaki fark 1 mm’yi; 2mt’lik bir mastarın aynı şekilde gezdirilmesinde enine doğrultuda 5mm’yi, boyuna doğrultuda 7mm’yi geçmemelidir (Süpürgelik düzeyinde de ayrıca mastar kontrolü yapılmalıdır.)